Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча ченемдик укуктук актылар:

1. «Борбордун статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

2.  «Жергиликтуу өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

 

3. «Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

4. «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» Кыргыз Республикасыфнын мыйзамы;

5. «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

6. Кыргыз Республикасынын Турак Жай Кодекси;

7. «Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

8. Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2013-2017-жылдарга карата Программасы (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-декабрындагы №678 токтому менен бекитилген);

9. «Бишкек шаарындагы кварталдык жана үй комитеттери жөнүндө» Жобосу (Бишкек шаардык кенештин 2011-жылдын 17-майындагы № 232 токтому менен бекитилген);

10. Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен Бишкек шаарын өнүктүрүүгө багытталган жергиликтүү жамааттардын долбоорлорун каржылоо тартиби жөнүндө Жобосу (Бишкек шаардык кенештин 2009-жылдын 2-декабрындагы № 115 токтому менен бекитилген).