2014-жылдын жыйынтыгы боюнча өндүрүш көлөмүнүн төмөндөшү байкалган өнөр жайын албаганда, Бишкек шаарында жалпысынан экономиканын өсүү темпи  камсыздалды. 

2014-жылдын ичинде  оперативдүү эсептик маалымат боюнча  Бишкек шаарынын регионалдык дүң продукт (РДП) көлөмү 104,5% реалдуу өсүү темпи менен  153 349,0 млн. сом сумманы түздү. РДП реалдууөсүү темпи 106,4% деңгээлди түзгөн  2013-жылга салыштырганда бир кыйла басаңдады.

Маалымат үчүн: 2014-жылы республика боюнча РДП көлөмү 103,6%  реалдуу өсүү темпи менен  397 277,1 млн. сомду түздү  (республиканын РДП көлөмүндө  шаардын салыштырмалуу салмагы  38,6% түзөт).

2014-жылы сомго карата АКШ долларынын  орточо айлык курсу 53,65 сомду түзүп, 2013-жылга   салыштырганда   10,8% жогорулады.

            Инфляциянын деңгээлин мүнөздөгөн керектөө бааларынын индекси  2013-жылга  салыштырганда 2014-жылы 105,5% түздү (республика боюнча  керектөө бааларынын индекси – 107,5%).