Ачык мүмкүнчүлүктөр шаары 2014-2018-жылдарга карата

Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасы

Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу муктаждыгы шаардыктардын жашоо-тиричилик деңгээлин жана сапатын жогорулатууга карата суроо-талаптарын жана үмүттөрүн ишке ашыруу зарылчылыгына негизденет. Азыркы башкаруу системасын өркүндөтүү жолу менен шаардын проблемаларын чечүү аракеттери биз күткөн жыйынтыктарды бере албайт, анткени колдонуудагы ресурстар ага жол бербейт. Шаардын жашоо-тиричилигинин негизги проблемалары, Бишкек шаардык кеңештин 2014-жылдын 18-февралындагы № 70 “Шаар жана шаардыктар” 2014-2018-жылдар мезгилине Бишкек шаарын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарын бекитүү жөнүндө” токтому менен бекитилген 2014-2018-жылдарга Бишкек шаарын өнүктүрүүнүн стратегиялык артыкчылыктарында көрсөтүлгөн. Программа “Шаар жана шаардыктар”, “Атаандаштыкка жөндөмдүү локалдуу экономика”, “Шаардык чөйрөнүн сапаты” документтеринде белгиленген максаттарга жетишүүгө мүмкүндүк берет.

Программа максаттарды, милдеттерди, проблемаларды чечүүнүн негизги этаптарын жана механизмдерин аныктайт. Программа тарабынан коюлган милдеттерди деталдуу иштеп чыгуу, мэрия тарабынан иштелип чыга турган, шаардык кеңеш тарабынан кабыл алына турган өзүнчө тармактык саясат алкагында ишке ашырылат.

Ачык мүмкүнчүлүктөр шаары 2014-2018-жылдарга карата Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасы